Noodzaak verbreding sluis Kornwerderzand in bidbook gepresenteerd

De sluis Kornwerderzand verbreden is van groot belang voor de toekomst van het maritieme bedrijfsleven rond het IJsselmeer. Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer investeren honderden miljoenen in havens en nautische bedrijvigheid. Om deze investeringen los te maken moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed, waardoor grotere schepen toegang krijgen tot de havens rond het IJsselmeer.

Jacht- en scheepsbouw

Voor de jacht- en scheepsbouw, met alle betrokken toeleveringsbedrijven, zijn er grote economische effecten. Zij zijn dan in staat grotere schepen te bouwen en te ontvangen. Om de noodzaak van deze verbreding te onderstrepen hebben de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Overijssel en het betrokken bedrijfsleven samen een bidbook opgesteld. Dit bidbook is woensdag 25 september aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Investeringen

In het bidbook komen verschillende bedrijven en organisaties aan het woord die pleiten voor de verbreding. De Urker belangen worden verwoord Lourens de Boer (VCU), Daan Balk (Balk Shipyard) en Johan Hartman (Hartman Marine) die vertellen over hun ambities met betrekking tot de Maritieme Servicehaven Noord Flevoland. Deze ondernemers vertellen over de afwegingen die ze moeten maken, bij het wel of niet doorgaan van de verbreding. Als die er wel komt dan betekent dit dat bootliften en droogdokken groter uitgevoerd moeten worden, wat miljoenen aan extra investeringen met zich mee zal brengen en ook een extra impuls zal geven aan de werkgelegenheid. Eef de Vries vertelt namens de gemeente Urk over het gebrek aan havencapaciteit en belemmering van de groeiambities als de verbreding niet doorgaat.

Met deze investeringen ontstaan tot 3000 nieuwe banen. Vervoer van goederen van zee tot ver in het binnenland ontlast het wegennet van de Randstad. Ook is vervoer per schip milieuvriendelijker dan per vrachtwagen. Betrokken provincies, gemeenten (Zwolle, Kampen,  Lelystad, Meppel, Urk, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Harlingen) en bedrijfsleven willen 73,5 miljoen euro bijdragen aan de verbreding van de sluis en het uitdiepen van de vaargeulen.

Het totale project, inclusief vernieuwen van de bruggen in de Afsluitdijk, kost 205 miljoen euro.

Terug