Over ons

Het cluster Urk Maritime is een initiatief van Bedrijvenkring Urk. Het doel is het gecoördineerd nationaal én internationaal promoten van de maritieme kundigheid van het Urker bedrijfsleven. Door samen te werken en door te laten horen en zien wat Urker bedrijven voor de (inter)nationale maritieme sector kunnen betekenen.

"Onze missie is Urk en het Urker maritieme ondernemerschap te positioneren als hét maritiem centrum aan het IJsselmeer, met internationale allure."

Urk Maritime zet in op de bundeling van krachten: uitwisseling van kennis en informatie over marktontwikkelingen, voortdurende innovatie en onderlinge verbondenheid. Dit zal leiden tot een aanzuigende werking op maritieme bedrijven van buiten de gemeentegrenzen, groei van het lokale maritieme bedrijfsleven en verhoogde baankansen voor middelbaar en hoger opgeleid technisch personeel. Tezamen kan dit leiden tot de verbreding en versterking van de Urker economie.

De toegevoegde waarde voor de leden:

- Samenwerking versterken;
- Netwerkfunctie (leden, potentiële leden en klanten);
- Clusterbranding (promotie van het cluster en haar leden);
- Onderwijs & Arbeidsmarkt;
- Lobby (overheid) & belangenbehartiging;
- Stimuleren Kennisdeling & Innovatie

 Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

- Lourens de Boer (vz)
- Meindert Jan de Boer (secr)
- Louwe Hakvoort
- Stefan Meun
- Gerrit Meinen

Ambassadeur: Harm Post
Business Developer: Karin Senf
Projectcoördinator: Rein Brands

Kenmerken Urk Maritime:

Gunstige ligging

Meer info

Het voormalig eiland Urk, met zijn rijke historie in de visserij, ligt aan één van de drukste vaarroutes van Nederland. Het dorp is voor de scheepvaart gemakkelijk bereikbaar en is door haar unieke ligging aan het IJsselmeer vrij van eb- en vloedschommelingen. Met de aanleg van de nieuwe buitendijkse Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland is er voldoende ruimte voor grotere jachten en werkschepen. Vervoer via de weg is ook makkelijk te regelen: Urk ligt direct aan de A6 en de containerterminal Flevokust bij Lelystad is makkelijk bereikbaar.

Sterk maritiem opleidingscentrum

Meer info

Vanuit haar traditie beschikt Urk over een eigen, modern maritiem opleidingscentrum. In 2014 is het nieuwe schoolgebouw geopend en heeft een dynamische leeromgeving, onderwijst vanuit modernste methodes en beschikt over de meest geavanceerde simulatoren. Ondernemers werken nauw samen met het opleidingsinstituut om het kennisniveau voortdurend af te stemmen op de praktijk en marktbehoeften. Het centrum fungeert zodoende als vliegwiel voor de verdergaande ambities op het gebied van verbreding van maritieme techniek en dienstverlening.

Innovatief

Meer info

Urker bedrijven bevinden zich in een lokale traditie van innovatiedrang en veerkracht die teruggaat tot de periode van de inpoldering. Dit geldt ook voor de maritieme sector. Dankzij zijn onderscheidende, unieke en vernieuwende karakter wist deze bedrijfstak te overleven toen het meer dan eens tegenzat. Het hypermoderne, duurzame visserschip MDV1 is een concreet product van die innovatiedrang. Elke discipline probeert continue op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de nieuwste ontwikkelingen, om zo altijd voorop te lopen in deze dynamische sector.

Van a tot z op één locatie

Meer info

Door de verdergaande samenwerking profiteren Urker ondernemers volop van elkaars sterke punten. Zij omarmen het voordeel van elkaar ‘iets gunnen’ en het delen van kennis. Een volledige scheepsbouw-opdracht kan op Urker bodem volledig worden uitgevoerd, want: alle onderdelen van de keten zijn aanwezig. Alles van a tot z op één locatie. De lijnen zijn kort en de lokale bedrijven zijn volledig op elkaar ingespeeld. Ja, dat maakt Urk aantrekkelijk voor grote en kleine nautische bouwprojecten - met het oog op efficiëntie en kostenbesparing. Let wel, ook als Urk qua ligging niet voor de hand ligt, kan op andere locaties een topprestatie worden geleverd.

Stevig maritiem imago

Meer info

Urk beschikt over een ongekende hoeveelheid kennis en kunde op maritiem vlak. Het dorp is in de loop der geschiedenis uitgegroeid tot uitvalsbasis van talloze maritieme bedrijven die wereldwijd opereren in scheepsbouw en maritieme dienstverlening, offshore, binnen- en kustvaart. Op Urk zijn al deze disciplines vertegenwoordigd. Het bewijs: de talloze succesvol afgeronde projecten in binnen- en buitenland.

Wereldwijd

Meer info

Urker bedrijven zijn al wereldwijd actief betrokken bij projecten rond visserij, zeevaart, offshore, scheepsbouwinstallatietechniek. De vurige specialisatie- en innovatiedrang op maritiem vlak, maakt dat Urker bedrijven buiten de dorps- en landsgrenzen aantrekkelijk is voor opdrachtgevers. De oriëntatie op het buitenland biedt uitstekende kansen om de reputatie van Urk als internationaal maritiem centrum de komende jaren verder uit te bouwen.

Hoog arbeidsmoraal

Meer info

Recent onderzoek bevestigt dat Urk de hoogste arbeidsmoraal van Nederland heeft. Van alle inwoners tussen 15 en 75 werkt bijna 75 procent. Urkers staan bekend als hardwerkende vakmensen, die niet op een uurtje meer of minder kijken. Deze mentaliteit is een belangrijke stimulans voor bedrijven om opdrachten op Urk te laten uitvoeren.

Servicegericht

Meer info

Het Urker economisch succes komt voort uit een buitengewone mix van een hoge arbeidsethos, gastvrijheid, ondernemerschap en doorzettingsvermogen. Deze mentaliteit vertaalt zich naar een servicegerichte bedrijfscultuur waarbinnen niet de kwantiteit maar de kwaliteit van producten en diensten voorop staat. Opdrachtgevers die naar Urk komen, profiteren van de klantgerichte houding.

Ambitieus

Meer info

De provincie Flevoland en de gemeente Urk pleiten in hun economische visies voor verdergaande economische ontwikkeling van Urk. De focus ligt daarbij op het uitbouwen van de maritieme bedrijvigheid. Met de toekomstige realisatie van de buitendijkse haven, wordt Urk nog aantrekkelijker voor maritieme bedrijven om zich te vestigen. Vanuit deze ontwikkeling wil Urk Maritime Urk als leidend internationaal maritiem centrum definitief op de kaart te zetten!

contact formulier

* Verplicht veld
Javascript dient ingeschakeld te zijn om het formulier te kunnen verzenden