ZZL-aanvraag BKU, Braveheart en ROC Friese Poort voor versterking maritieme cluster Urk

Een aantal jaren geleden is de BKU samen met een groep maritieme bedrijven gestart met cluster Urk Maritime. Het cluster had als doel om Urk als maritiem centrum op de kaart te zetten. Er werd deelgenomen aan de maritieme beurs in Gorinchem en voor dit jaar staat ook Europort op de agenda. Daarnaast werden wat promotionele activiteiten gepland.

Afgelopen maand is er vanuit het cluster, met Braveheart Marine als penvoerder, samen met ROC Friese Poort een aanvraag ingediend voor een aanzienlijke subsidie uit de Zuiderzeelijngelden. Braveheart Marine kan met de subsidie de bouw van de nieuwe Javelin op Urk mogelijk maken. ROC Friese Poort wil met de subsidie de maritieme en technische opleidingen promoten op Urk, zodat meer jongeren zich bewust worden dat in de maritieme sector in de toekomst een goede boterham te verdienen is.

De BKU wil met Urk Maritime de marketing- en communicatieplannen een flinke impuls geven. “Met deze subsidie willen we in feite al de promotie voor de buitendijkse haven de komende jaren gaan doen. Met de subsidie hebben we dan nog meer mogelijkheden om dat professioneel op te gaan pakken. We hebben daarvoor al de nodige plannen om te laten zien wat we als Urker maritieme sector allemaal in onze mars hebben”, vertelt Lourens de Boer die voorzitter is van cluster Urk Maritime.

Terug