Subsidie maritieme innovatieprojecten

Vanaf 11 juni gaat de regeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT-regeling) open. De MIT-regeling is een landelijke regeling voor samenwerkingsverbanden van meerdere MKB-bedrijven voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Vanuit de Regio Deal Noordelijk Flevoland is er naast de landelijke subsidie extra budget beschikbaar (€ 750.000 in 2020 en eenzelfde bedrag in 2021) voor aanvragen vanuit Noordelijk Flevoland op het vlak van maritieme innovatie. Het gaat dan om (samenwerkings-)projecten die innovatief zijn op één (of meerdere) van de thema’s duurzamer, slimmer en veiliger varen. Projecten kunnen maximaal € 350.000,- subsidie krijgen. De subsidie bedraagt maximaal 35% van de totale omvang van het innovatieproject, 65% zal door de ondernemers en/of projectpartners zelf worden bijgedragen (cofinanciering).

Vanaf 11 juni kunnen aanvragen voor R&D samenwerkingsprojecten worden ingediend. De aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 10 september 2020 (17.00u). Voor meer informatie over de voorwaarden: https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/mkb-innovatiestimulering-topsectoren-(mit)-flevola

Terug