Berechja en ROC Friese Poort in landelijke samenwerking maritieme beroepsopleidingen  

De Nederlandse maritieme sector behoort tot de internationale top. Om daar te blijven zijn meer en goed opgeleide vakmensen nodig. Alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland - vmbo, mbo en hbo - bundelen nu de krachten om deze uitdaging op te pakken. De focus van de samenwerking ligt op het versterken van een aantrekkelijke, en duurzame opleidingsinfrastructuur voor de maritieme sector. 

Unieke samenwerking

De samenwerking tussen de instellingen is in meerdere opzichten uniek. Uniek doordat de samenwerking gaat over de hele maritieme beroepskolom van vmbo tot hbo. Uniek omdat de maritieme beroepsopleidingen mensen opleiden voor een nationale en internationale arbeidsmarkt. En uniek omdat álle reguliere Nederlandse maritieme beroepsopleiders deelnemen aan de samenwerking. Berechja en ROC Friese Poort zitten ook bij de deelnemers.

Belangrijke schakel

Het maritiem onderwijs is een belangrijke schakel in de maritieme keten. Hier worden de medewerkers opgeleid die zorgdragen dat de maritieme sector ook de komende decennia internationaal aan de top blijft. Met 23,3 miljard euro toegevoegde waarde, 271.500 arbeidsplaatsen en 17.200 bedrijven is het een sector die er toe doet voor Nederland. De maritieme sector omvat de zeevaart en binnenvaart, marine, visserij, offshore, waterbouw, maritieme toeleveranciers, scheeps- en jachtbouw, maritieme dienstverleners, havens, watersportindustrie en kennis- en onderwijsinstellingen.

Doelstelling samenwerking

De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:
instroombevordering op vmbo, mbo en hbo, ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en aansluiting tussen opleidingsniveaus;
• onderwijsontwikkeling en - vernieuwing, ontwikkeling van examinering, het doen van onderzoek en inzet op Leven Lang Ontwikkelen;
professionalisering van docenten en aantrekken van nieuwe docenten;
gezamenlijk optrekken in de samenwerking met overige partners zoals overheden en bedrijfsleven;
• gezamenlijk de doelmatigheid van het maritiem onderwijs monitoren, kansen verkennen en expertise delen met een focus op kwaliteit en instandhouding van een duurzame maritieme onderwijsinfrastructuur.

Terug