Project “Maritieme Toppers” ligt goed op koers

Het ROC Friese Poort is druk bezig met het ontwerp van het keuzedeel Hydrografie. Het keuzedeel bestaat uit een theorie- en praktijkdeel, waarin de volgende kerntaken (voor de cursist) voorkomen:

  • Uitvoering van een eenvoudig hydrografisch project;
  • Werkproces 1: voorbereiding van een hydrografische survey;
  • Werkproces 2: uitvoering van de survey;
  • Werkproces 3: analyseren van de survey-data en oplevering van de (hydrografische) producten.

Het interactieve (theoretische) lesmateriaal zal zowel klassikaal, als online, gevolgd worden, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de (hydrografische) software van Beamworx, AutoClean. Deze software is relatief eenvoudig toe te passen en voor de studenten zijn meerdere datasets beschikbaar, waarmee geoefend kan worden.

De afsluiting van het keuzedeel bestaat uit de uitvoering van een praktijkopdracht. Deze praktijkopdracht is grotendeels beschreven en zal plaatsvinden aan boord van de MS Noorderkroon, korpsschip van het Zeekadetkorps Urk. Hiervoor zijn de eerste aanpassingen aan het schip uitgevoerd, tijdens een werfperiode, afgelopen maand april, op Urk.De moonpool voor de hydrografische sonar is geplaatst, een hele operatie, zoals te zien is op de bijgaande foto’s.

Komende periode, zal door Braveheart Marine BV, de sonar geleverd worden, zodat deze in de moonpool van de Noorderkroon gemonteerd kan worden. Doelstelling is om in de maand oktober een eerste pilot/proef van de nieuw ontwikkelde opleiding (keuzedeel) Hydrografie uit te voeren. De voorbereidingen hiervoor zijn dus (nog) in volle gang, waarbij ook het aangevraagde MBO-certificaat, naar verwachting, in oktober ontvangen zal zijn.

Kortom, het project “Maritieme Toppers” ligt goed op koers !

 

Terug