Nieuwe opleiding techniek voor de scheeps- en jachtbouw bij ROC Friese Poort Emmeloord/Urk 

Er is veel vraag naar technisch geschoold personeel vanuit het bedrijfsleven in de scheeps(reparatie)bouw in deze regio. Met het aanbod van de nieuwe opleiding techniek,  specialisatie scheepsreparatie en  modificatie spelen ROC Friese Poort Emmeloord/Urk en OBM Oost in op de vraag vanuit deze branche. 

Opleiding reeds gestart

Afgelopen september is een groep van acht BBL studenten uit leerjaar twee en leerjaar drie van de opleiding (allround) constructiewerker begonnen met de specialisatie scheepsreparatie en – modificatie. De specialisatie duurt een jaar en tijdens de theorie- en praktijklessen komen onderwerpen als dik materiaal bewerken, snijbranden, snijden, elektrode lassen, vervorming voorkomen, verbinden en beoordelen én walsen aan de orde. Student Jeffrey Vos, werkzaam bij Thecla Bodewes Shipyards Kampen: ”Het laatste half jaar was echt hartstikke chill. Werken aan werkstukken met dik materiaal geeft veel meer uitdaging”.

De eerste examens worden op zeer korte termijn afgenomen. Vanaf het schooljaar 21- 22 wordt deze opleiding aangeboden aan studenten in de metaalbewerking én de mechatronica.

Ontwikkeling opleiding samen met de maritieme branche 

De opleiding is in nauwe samenwerking met de maritieme brancheverenigingen ontwikkeld en wordt uitgevoerd met samenwerkingspartner OBM Oost (OpleidingsBedrijf Metaal). De opleiding is bedoeld voor mbo-studenten die graag samen met collega’s aan de bouw, reparatie of het onderhoud van een schip of jacht werken. 

De ontwikkeling van de opleiding is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de Regiodeal van de Provincie Flevoland en cofinanciering vanuit ROC Friese Poort.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Harry Bosscher (06-18 75 45 41)
ROC Friese Poort of Niek Westert (06-14 75 08 66) OBM Oost.

Terug