Nieuw initiatief van Weforsea; ‘ontzorging’ in de visserij.

Naast Weforsea Crowdfunding is er onder de naam Weforsea Shipping een nieuwe onderneming opgericht. Deze zusteronderneming van Weforsea betreft een nieuw initiatief van ondernemer Louwe Post (Post Consultancy & Weforsea) gericht op de visserijsector.

Ontlasten van visserijondernemers Dit wordt een organisatie gericht op het ontzorgen van vissers. ‘Vissers moeten doen waar ze goed in zijn namelijk vissen en alle andere zaken nemen wij ze uit handen’ aldus Louwe. Te denken valt aan management van de visserijondernemingen, gemeenschappelijke opslag en inkoop, administratie, licentie- en quotabeheer, gesprekspartner richting financiers enzovoort.

Ook zal vanuit kantoor realtime monitoring plaats vinden van veel zaken aan boord van de vissersschepen en kan via voorspellend vermogen op voorhand al in bepaalde zaken voorzien worden (o.a. op het gebied van onderhoud, motormanagement etc.) en kan via VR-technologie directe ondersteuning vanaf de wal geboden worden bij bijvoorbeeld motorproblemen. Ambitieuze plannen waarvoor de eerste stappen momenteel gezet worden.

Terug