Maritieme Campus Urk: dé hotspot voor maritieme kennis en innovatie

ROC Friese Poort en partner het Berechja College ontvingen vlak voor de zomer van 2020 een subsidiebeschikking vanuit de Regio Deal Noordelijk Flevoland van 1.500.000 euro voor het ontwikkelen van een Maritieme Campus op Urk. Maar wat houdt deze Maritieme Campus eigenlijk in? Voor wie is het bedoeld? En wat is de status van de ontwikkeling van de Maritieme Campus? Durk Bijma, directeur van ROC Friese Poort Emmeloord/Urk, weet er alles over te vertellen.

Een Maritieme Campus?

“Het is een volwaardig opleidingscentrum met een totaalaanbod aan visserij-, koopvaardij- en binnenvaart-opleidingen, - cursussen en - trainingen voor jongeren en volwassenen. Daarnaast doet het dienst als kenniscentrum voor de maritieme sector, met in het bijzonder de visserij. De Maritieme Campus bevordert de instroom van zowel volwassenen als jongeren in opleidingen en trainingen, zorgt voor meer mogelijkheden voor werknemers voor om- en bijscholing en intensiveert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. In breder verband speelt de ontwikkeling van de Maritieme Campus een belangrijke rol in de ontwikkeling van Urk als maritieme hotspot van bovenregionale en internationale betekenis.”

“Onderwijs en scholing speelt al jaren een belangrijke rol in de ontwikkeling van de maritieme sector op Urk. De locatie van ROC Friese Poort op Urk zal een transitie doormaken van de grootste visserijschool in Nederland naar dé maritieme opleidingslocatie in een internationaal georiënteerde context. Urk moet de komende jaren ondanks een sterk groeiende economie en een groeiende beroepsbevolking rekening houden met een tekort aan gekwalificeerde krachten voor de maritieme sector. Daarnaast zien we een toenemende vraag naar middelbaar- en hoger geschoold (technisch/ICT) personeel. Er zal niet alleen een verdieping en verbreding plaats moeten vinden op mbo-niveau, maar ook geïnvesteerd moeten worden in de samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Door een Maritieme Campus te realiseren kan het huidige opleidingsaanbod worden verbreed naar een totaalpakket van maritieme kennis en innovatie.”

Een totaalpakket?

“De Maritieme Campus wordt dusdanig opgezet dat het daarmee koploper wordt binnen het maritieme onderwijs in Nederland. In ongeveer vier jaar tijd wordt de huidige locatie van ROC Friese Poort op Urk deels vernieuwd en uitgebreid met onder andere moderne simulatoren voor de zeevaart- en de binnenvaartopleidingen. Daarnaast wordt een uitgebreid en modern trainingscentrum met praktijklokalen en een inpandig waterbassin gebouwd dat het gehele jaar ingezet kan worden voor het vmbo, mbo en de particuliere sector. Hierdoor zijn we niet meer afhankelijk van seizoenen en weersomstandigheden. We kijken ook of het bassin geschikt kan worden gemaakt voor het testen van netten en scheeps(romp) schaalmodellen.”

Hoe zit het met kennisdeling en innovatie?

“Samen met Wageningen University & Research onderzoeken we de mogelijkheid voor het instellen van een practoraat. Een practor is een lector op mbo-niveau. Het practoraat Visserij, Ondernemerschap en Innovatie legt een verbinding tussen student, beginnende beroepsbeoefenaar, visserij-docenten, branche, beleidsmakers en wetenschap. Dit lijkt ons een uitgelezen kans om kennisdeling en innovatie op hoogwaardig niveau op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor alle betrokkenen. Dan wordt het bijvoorbeeld mogelijk om op een schip mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek en de bevindingen direct als innovatie toe te passen in de praktijk. Tevens beoogt het practoraat het ondernemerschap op Urk verder te professionaliseren waarbij ook aandacht wordt besteed aan innovatie, duurzaam ondernemen, internationale regelgeving en anticyclische bedrijfsvoering.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om op Urk een Associate Degree (kort hbo) aan te bieden op het gebied van Electro Technical Officer en een leergang Hydrografie.”

En de instroom van studenten?

“We werken samen met het voortgezet onderwijs Berechja College op Urk aan verbetering van de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Door verbetering van deze aansluiting kan de instroom van maritieme leerlingen toenemen en het rendement worden verbeterd.

Daarnaast hopen we het onderwijs zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk te maken door in te zetten op modernisering van het onderwijs. Denk hierbij aan het upgraden van simulatoren, een verbreding van afstandsleren en het gebruik van moderne ict-middelen.

Binnen het Maritiem Cluster hebben we de ambitie om hier niet alleen regionaal en nationaal maar ook internationaal bekendheid aan te geven. Wij trekken hierin samen op met het Berechja College en het maritieme bedrijfsleven in de regio. Daarmee hopen we van ver buiten de regio studenten en cursisten aan te trekken.”

Wat is er al zichtbaar?

“Wij hopen in 2021 met de bouw te kunnen starten. In samenwerking met een aantal scheepsbouwbedrijven in de regio en OBM Oost wordt nu al een BBL-opleiding mechatronica en constructiewerker, met keuzedelen gericht op scheepsbouw, vormgegeven. Deze opleiding is inmiddels van start gegaan, net als de eerste cursisten die gebruik maken van de tegoedbonnenregeling. Ondertussen zijn we ook al druk bezig met het vormgeven van afstandsleren voor onze maritieme studenten en cursisten. Kortom, we zijn er volop mee bezig en hebben er zin in!”

Terug