Extra slagkracht voor Urker maritieme cluster

Eind vorig jaar sloten de provincie Flevoland en het Rijk samen met haar regionale partners een Regio Deal. Om deze ontwikkeling extra kracht bij te zetten starten per 1 juni Harm Post als ambassadeur en Karin Senf als Business Developer om het maritiem cluster op Urk te versterken. 

Toekomstbestendig cluster
‘Harm en Karin spelen een belangrijke rol in het versterken van het maritieme cluster Urk. Samen met de ondernemers gaan ze netwerken bouwen, innovatieve projecten aanjagen en partners bij elkaar brengen. Kortom, het maritieme cluster tot bloei laten komen. Ik kijk uit naar de concrete resultaten van hun werk!’ aldus gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Ambassadeur Post kan niet wachten aan de slag te gaan voor het maritieme cluster. Naast bestuurlijke ervaring brengt Post jarenlange maritieme ervaring mee voor zijn nieuwe rol. Post: ‘Een rol waarin ik al mijn opgedane kennis en mijn netwerk kan inzetten om een kansrijk en bijzonder cluster te verstevigen, meer toekomstbestendig te maken. Ik ga me hard maken om het maritieme cluster te verbreden door het aantrekken van nieuwe bedrijven en innovatieve projecten bij de ondernemers los te krijgen en Nederland te laten inzien dat Urk meer is dan alleen visserij’.

De rol van business developer is Karin Senf op het lijf geschreven. Senf werkt bij Horizon Flevoland, is een generalist en vooral goed in het verbinden van ondernemers met een gezamenlijk doel. Vanaf 1 juni gaat ze bij ondernemers op Urk, maar ook daarbuiten, projecten scouten waarbij ondernemers graag willen samenwerken, elkaar nodig hebben om tot grotere resultaten te komen. ‘Mijn droombeeld is dat er naast de fysieke ontwikkelingen van een nieuwe werkhaven en bedrijventerrein een sterke samenwerking wordt gevormd door maritiem gerelateerde ondernemers op Urk en daarbuiten. Dit zal een aanzuigende werking creëren voor andere bedrijven om zich op Urk te vestigen.’ aldus Senf.

Terug