Extra geld brengt buitendijkse haven bij Urk weer stap dichterbij

Met instemmend 'tromgeroffel' op de tafels in de statenzaal van de provincie Flevoland, werd afgelopen woensdagavond het Investeringsvoorstel Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland unaniem aangenomen. Een hele belangrijke volgende stap in de realisatie van de buitendijkse haven.

De Provinciale Staten trekken daarmee extra geld uit voor de buitendijkse haven bij Urk en reserveren alvast geld voor mogelijke financiële tegenvallers. De bedragen zijn geheim met het oog op de komende aanbesteding, zodra de Raad van State uitspraak gedaan heeft over de bezwaren die de IJsselmeervereniging heeft gemaakt.

Bovendien zijn de provincie en het Rijk nog in onderhandelingen verwikkeld over de constructie waarbinnen de haven ontwikkeld moet worden. De gronden zijn nu nog eigendom van het Rijk. De provincie kan dat in erfpacht nemen, maar er zijn wellicht ook andere constructies denkbaar waardoor het voor de beoogde bedrijven makkelijker wordt om te investeren. 

Volgens gedeputeerde Jan Nico Appelman verlopen de gesprekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inmiddels zeer voorspoedig. Hij hoopt begin 2019 een deal te sluiten.

Klik hier voor 3D animatie van de toekomstige haven.

 

Terug