De Boer Marine

De Boer Marine is opgericht in 2009 en vindt zijn oorsprong in De Boer Kantoorcentrum. Het bedrijf is gespecialiseerd in navigatie- en communicatieapparatuur aan boord van schepen. Communicatiesystemen en automatiseringstoepassingen worden met ondersteuning vanuit het zusterbedrijf De Boer Automatisering toegepast.

De focus van De Boer Marine ligt op remote ondersteuning van wereldwijd opererende schepen. Door de modulaire opzet van de installaties kan doeltreffend en kosteneffectief service worden verleend in alle delen van de wereld. De Boer Marine opereert internationaal. Klanten vanuit Europa wordt wereldwijde service geboden.

De Boer Marine borduurt voort op de inzet en toepasbaarheid van remote diensten en onderscheidt zich door de ‘swap’ methode die men toepast. Geen dure reparaties ter plaatse maar omruilen van systemen en onderdelen. Hierdoor kan De Boer Marine met een klein team toch grote klanten bedienen. De Boer Marine heeft specifieke kennis van de offshore, kleine handelsvaart en visserij. De uitdaging voor De Boer Marine is standaardisatie van apparatuur en toepassen van back-upoplossingen om downtime te minimaliseren, waardoor een maximale inzetbaarheid van het schip wordt nagestreefd. Verder is De Boer Marine gericht op het bieden van satellietcommunicatie tegen kosteneffectieve prijzen.

Terug